ועדות אוניברסיטאיות למינויים והעלאות

 ועדות המינויים האוניברסיטאיות: 

  1. ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במדעים הניסויים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט   iritb@savion.huji.ac.il
  2. ועדת מינויים לדרגות המקנות קביעות במקצועות העיוניים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט   iritb@savion.huji.ac.il
  3. ועדת מינויים להעלאות במקצועות הניסויים. רכזת: הגב' רות לישצ'ינסקי  ruthli@savion.huji.ac.il
  4. עדת מינויים להעלאות במקצועות העיוניים. רכזת: הגב' אירית בוחבוט  iritb@savion.huji.ac.il
  5. ועדת מינויים להעלאות במקצועות הרפואיים. רכזת: הגב' יפעת גלס  ifatg@savion.huji.ac.il 
  6. ועדת מינויים כללית במסלול המקביל. רכזת: הגב' אורית זרקא  oritz@savion.huji.ac.il
  7. ועדת מינויים במסלול קמ"ע. רכזת: הגב' אורית זרקא   oritz@savion.huji.ac.il
  8. ועדת מינויים במסלול הנלווה. רכזת: הגב' אורית זרקא oritz@savion.huji.ac.il 

 להרכבי ועדות המינויים האוניברסיטאיות בתשע"ט

 להרכב ועדת המינויים העליונה לשנת תשע"ט