הוועדה למדיניות אקדמית


סמכויות הוועדה האקדמית והרכבה התקנוני- מתוך חוקת האוניברסיטה.

חברי הוועדה בתשע"ט

פרופ' ברק מדינה- רקטור
פרופ' אשר כהן - נשיא
פרופ'  ברטה סיוון לבבי - סגן רקטור
פרופ' אסף פרידלר- סגן רקטור

נציג חבר הנאמנים

נציגי הוועד המנהל
פרופ' יאפ ון- ריין
גב' טלי ליפקין-שחק
מר דניאל פורמן

עו"ד מיה ליקוורניק

פרופ' עמליה אוליבר לומרמן

נציגי הסינט:

פרופ' יפעת מעוז- חברה

פרופ' גילי דרורי- חברה

פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי-  רפואה

פרופ' ניר שביב- טבע

פרופ' עידית תשובה- גולדברג- טבע

פרופ' לילך שגיב- מינהל עסקים

פרופ' דן מיודובניק- חברה