הוועדה למדיניות אקדמית


סמכויות הוועדה האקדמית והרכבה התקנוני- מתוך חוקת האוניברסיטה.

חברי הוועדה בתשע"ח

פרופ' ברק מדינה- רקטור
פרופ' אשר כהן - נשיא
פרופ'  ברטה סיוון לבבי - סגן רקטור
פרופ' אסף פרידלר- סגן רקטור

נציג חבר הנאמנים

מר אהרון אברמוביץ
 

נציגי הוועד המנהל
פרופ' משה טטר
פרופ' יאפ ון- ריין
גב' טלי ליפקין-שחק
מר דניאל פורמן

נציגי הסינט:
פרופ' מונא חורי- כסאברה- עבודה סוציאלית
פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי- רפואה
פרופ' יפעת מעוז- חברה
פרופ' ניר שביב- טבע
פרופ' דורון שטיינברג- רפואת שיניים
פרופ' אראלה חוברס- רוח
פרופ' לילך שגיב- מינהל עסקים