על אודות המזכירות האקדמית

 

ברוכים הבאים לאתר המזכירות האקדמית

המזכירות האקדמית מסייעת לרקטור בביצוע המדיניות האקדמיות וכן בפיקוח, בהכוונה ובתיאום פעולות המינהל האקדמי של אוניברסיטה. מעבר להגדרה הפורמלית הזו של תפקידה עוסקת המזכירות האקדמית במיגוון רחב מאד של נושאים בתחום המינהלי-אקדמי.

המזכירות האקדמית יחד עם לשכת הרקטור שוכנת בקומה הראשונה של בניין המנהלה על הר הצופים. 

הנושאים שבטיפול המזכירות האקדמית:

ריכוז הגופים האקדמיים העליונים של האוניברסיטה: הוועדה המתמדת, הסינט, הוועדה למדיניות אקדמית, ועדת מינויים עליונה ומעקב אחר ביצוע החלטותיהם.

הליכי מינויים, העלאות ומתן קביעות של הסגל האקדמי

התקנונים האקדמיים של האוניברסיטה

תלמידי הדוקטור של האוניברסיטה באמצעות הרשות לתלמידי מחקר

שבתונים, חופשות והשתלמויות של הסגל האקדמי

ריכוז מינהלי של ועדות ניטור אקדמיות

תארי דוקטור לשם כבוד

משתלמים מטעם האוניברסיטה בחו"ל (דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים)

סגל אקדמי חדש

מדענים עולים

אורחים אקדמיים של האוניברסיטה – פרופסורים, פוסט דוקטורנטים ומדענים אחרים.

משמעת סגל אקדמי

משמעת סטודנטים והפעלת התביעה בדיונים של גופי המשמעת

לוח השנה האקדמית

קרנות, פרסים ומלגות מיוחדות לתלמידים מתקדמים

התארים האקדמיים ונוסחי התעודות