סורנה סיגל

רכזת מלגות ותקציבים
חדר 401 בניין המינהלה הר הצופים ירושלים
02-5882944

נושאים בטיפול:

כרכזת תקציבים: אחראית על כל תקציבי הרקטור, המזכירות האקדמית והיחידות שתחת אחריותה של המזכירות האקדמית.

כרכזת מלגות: טיפול בכל המגלות הכלל אוניברסיטאיות שתחת סמכות הרקטור.