הודעות לסגל האקדמי

עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה

ינואר 15, 2017

כ"ו כסלו תשע"ז ‏26/12/2016

אל: חברי הסגל האקדמי

שלום רב,

חבר סגל אקדמי, המועסק באוניברסיטה במשרה מלאה, יראה את האוניברסיטה כמקום עיסוקו העקרי, יקדיש את מלוא זמנו לעבודתו באוניברסיטה וישהה בה במהלך ימי העבודה, כולל הזמן שהוא עוסק במחקר.

חבר סגל יימנע מעיסוקים נוספים העלולים לפגוע בחובותיו כלפי האוניברסיטה, או לפחות יגבילם, כך שלא יפגעו בחובותיו כלפי האוניברסיטה.