האוניברסיטה העברית בירושלים
מידע למורים החדשים באוניברסיטה העברית
מידע למורים החדשים באוניברסיטה העברית
 

הרשות למחקר ופיתוח (מו"פ)


הרשות למחקר ופתוח של שהאוניברסיטה עומדת לרשות החוקרים שלה בגיוס מקורות מימון, במתן מידע ובניהול תקציבי המחקר.  בשאלות עקרוניות או לשם ברור נהלי האוניברסיטה ביחס למחקר ופתוח אפשר לפנות  למנהל הרשות, הגב' עירית חרט, טל' 65-86612/3;  או בדואר אלקטרוני: irith@savion.huji.ac.il  

האוניברסיטה העברית מעמידה מענק קליטה למחקר  לרשות כל חוקר/ת חדש/ה, באמצעות הרשות למחקר ופתוח, הממומן ממקורות פנימיים של האוניברסיטה.  ואולם לצורך קבלת המענק יש להגיש לרשות הצעת מחקר לקרן חיצונית כלשהי – כדוגמת האקדמיה הישראלית למדעים, הקרן הדו לאומית ישראל-ארה"ב (עם שותף אמריקאי) או קרן ישראל-גרמניה למדע (GIF, עם שותף גרמני).  רשימה של מקורות המימון החיצוניים אפשר לקבל ברשות.  המענק יוענק לאחר הגשת הבקשה.  סכומי המענק  ברוטו (כלומר, לפני הורדת התקורה בשיעור 20%) הם:

 

במדעים הניסויים – 24,000$

במדעים העיוניים – 10,000$

 

הזוכים במלגות אלון מקבלים סכומים גבוהים יותר (במדעים הניסויים – 29,000$ נטו ובעיוניים – 10,000$ נטו).

פרטים נוספים אפשר לקבל מהגב' זיוה ריחני, ראש מדור מענקי פנים ברשות, טל'65-86636, בנין המנהלה, גבעת רם, קומה 4 חדר 401.

דואר אלקטרוני:  zivar@savion.huji.ac.il
 
 מומלץ להתחיל בהכנה של הצעת המחקר בטרם הגעתכם אל האוניברסיטה ואם מדובר בקרן דו-לאומית יש לאתר מוקדם ככל האפשר שותף למחקר.  כספי מענק הקליטה בשנה הראשונה יישארו ברשות החוקרים בין אם זכו לתמיכה מקרן חיצונית בין אם לאו. אם הפנייה לקרן חיצונית נדחתה בציון גבוה, יכולים החוקרים לפנות אל מדור פנים של הרשות ולבקש תמיכה לשנה נוספת, בתנאי שסכום המענקים שברשותם אינו עולה על 25,000$.

פרטים מלאים על מבנה הרשות ותפקידיה ניתן למצוא באתר האינטרנט שלה:

http://ard.huji.ac.il/huard/main.jsp?lang=eng

 

המזכירות האקדמיתOffice of the Academic Secretary האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem