הוועדה למדיניות אקדמית


סמכויות הוועדה האקדמית והרכבה התקנוני- מתוך חוקת האוניברסיטה.

חברי הוועדה בתשע"ז

פרופ' אשר כהן- רקטור
פרופ' מנחם בן-ששון - נשיא
פרופ' אורון שגריר- סגן רקטור
פרופ' אסף פרידלר- סגן רקטור

נציגי הוועד המנהל
פרופ' חרמונה שורק
פרופ' יאפ ון- ריין
מר נחום איצקוביץ
גב' מקסין פסברג
גב' טלי ליפקין-שחק
מר משה וידמן

נציגי הסינט:
פרופ' דפנה לוינסון-זמיר- משפטים
פרופ' חיה לורברבאום-גלסקי- רפואה
פרופ' יפעת מעוז- חברה
פרופ' ניר שביב- טבע
פרופ' דורון שטיינברג- רפואת שיניים
פרופ' אראלה חוברס- רוח
פרופ' לילך שגיב- מינהל עסקים