הצעות מחקר של עבודות דוקטור לדוגמה במדעים העיוניים

 

 

מרוכזות כאן מספר הצעות מחקר של עבודות דוקטור מן המדעים העיוניים, שמחבריהן ניאותו לבקשתנו לפרסמן, כדוגמות להצעות מחקר מוצלחות:

 

1.

Hi-Tech and Alternative Medicine. The Role of the New Class in the Globalization of Culture. 

 מחקרו של התלמיד ניקולס ג'ון בהדרכתה של ד"ר אווה אילוז. הוגש ב- 22.10.2002

 

2. 

 פרסית יהודית קדומה: לשונו של הפירוש לספר יחזקאל, כ"י פירקוביץ I 1682.

מחקרה של התלמידה תמר גינדין בהדרכתו של פרופ' שאול שקד. הוגש ב- 5.7.1999

 

3.

 

 Gregory of Nyssa and Ambrose of Milan`s Commentaries on the Song of     Songs: A Comparative Study of 4th Century Christian Mysticism - East and West

מחקרה של דניה מרינוב בהדרכתו של פרופ' גדליהו סטרומזה. הוגש ביולי 2002
 

4.

Place and The Other - The Place of the Other: Shared Places and Contested Identities in Environment Perspective 

מחקרו של ג'רמי בנשטיין בהדרכתם של פרופ' הרווי גולדברג וד"ר דני רבינוביץ.

5.

            מעמדו ותפקידו של החלום בספרות חז"ל: היבטים תרבותיים

מחקרו של חיים וייס בהדרכתו של פרופ' גלית חזן-רוקם. הוגש בנובמבר 2002.

6. 

          משאבים אישיים, מניעים ללמוד ושיקולים בבחירת מקצוע במסלולי לימוד שונים לתואר הראשון

מחקרו של שלמה גץ בהדרכתו של פרופ' יחזקאל דר. הוגש במאי 2000.

7. 

         Genetic and Personal Factors Associated with Anorexia in Athletes and Non-Athletes

מחקרה של רחל בכנר בהדרכתם של ד"ר עדה זוהר, פרופ' ריצ'ארד אבשטיין, וד"ר יואל אליצור. הוגש ב- 27.11.2001.

8.

 המעתיק יצחק בן עובדיה, מיפגש בין תרבויות: מגעים וזיקות בין כתבי-יד עבריים ללטיניים בפירנצה במאה החמש-עשרה

מחקרה של נורית פסטרנק בהדרכתם של פרופ' מלאכי בית-אריה ופרופ' לואיזה פרטי-קואומו. הוגש ב– 8.3.2001.

 9.

             ניהול סביבתי חוצה גבולות בתנאי אי שוויוניות

מחקרו של ניצן לוי בהדרכתו של פרופ' ערן פייטלסון. הוגש במרץ 2002.

10.

 
          Metempsychosis in Italian Renaissance Kabbalah: 1466-1520

מחקרו של ברוך אוגרן בהדרכתו של פרופ' משה אידל. הוגש ב- 3.3.2003.

11.

  צור וגמלא – מחקר בהשפעתה הכלכלית של פניקיה הדרומית על הגליל והגולן בתקופות ההלניסטית והרומית

מחקרו של דני שיאון בהדרכתו של פרופ' דן בר"ג. הוגש ב-16.8.98.

 

 
main pagebackforward
תקנונים אקדמיים | לוח מודעות | לדף הראשי